Monitorowanie efektów projektu - Sprawozdanie

Sprawozdanie I
do 31.05.2023

ZAKOŃCZONE
Sprawozdanie II
do 30.11.2023

ZAKOŃCZONE
Sprawozdanie III
do 30.05.2024
Sprawozdanie VI
do 30.11.2024

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Dumnie stworzone przez Genius IT – strony internetowe